شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

[پیشنهادات کاری ما]

[یک سطر زیر عنوان برای صفحه استخدام نیروی انسانی برای شرکت خود بنویسید.]

 

 • [عنوان سمت شغلی سوم]

  ایران، اصفهان، ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19)، ،
  1398/04/30
 • [عنوان سمت شغلی اول]

  ایران، اصفهان، ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19)، ،
  1398/04/23
 • [عنوان سمت شغلی دوم]

  ایران، اصفهان، ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19)، ،
  1398/04/23