شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

آشنایی با موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز
مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز، مجوز رسمی فعالیت خود را در سال 1393 از فرمانداری اصفهان دریافت نمود و در این مدت به دلیل شفافیت و فعالیت های مؤثر، مجموعه موفق به دریافت مجوز از استانداری اصفهان در سال 1397 شد که بر این اساس حوزه فعالیت مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز از سطح شهرستان اصفهان به استان اصفهان ارتقاء یافت.
معرفی یاران مهربان سبز

موسسه خیریه یاران مهربان سبز موسسه ای مردم نهاد، غیردولتی و غیر سیاسی است ...

مشاهده جزئیات
تاریخچه و نحوه تأسیس

موسسه خیریه یاران مهربان سبز با هدف حمایت از ایتام، کودکان بدسرپرست و بانوان ...

مشاهده جزئیات
خدمات موسسه

موسسه خیریه یاران مهربان سبز با انگیزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، حمایت از ایتام ...

مشاهده جزئیات
پیام بنیانگذار و مدیر عامل

پروردگار بزرگ را شاکرم که در میان روزمرگی ها و دل مشغولی ها فرصت انجام کار نیک و خدمت ...

مشاهده جزئیات
افتخارات

دریافت تندیس و گواهینامه ی معتبر بین المللی و انتخاب مدیر عامل مجموعه به عنوان ...

مشاهده جزئیات
گزارش عملکرد

موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز، موسسه ای مردم نهاد، غیردولتی و غیرسیاسی است که با ...

مشاهده جزئیات
واحدهای سازمانی

واحدهای سازمانی موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز ...

مشاهده جزئیات
چارت سازمانی

چارت سازمانی موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز ...

مشاهده جزئیات
شماره حساب ها

شماره حساب های موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز ...

مشاهده جزئیات
 
مجوزهای موسسه

مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز، مجوز رسمی فعالیت خود را در سال 1393 از فرمانداری اصفهان  ...

مشاهده جزئیات
 
کتاب و انتشارات
تاب آوری چیست؟
تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. روانشناسان همیشه سعی کرده اند ...
مشاهده جزئیات