شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

چگونه می توانم تحت پوشش مؤسسه قرار بگیرم؟  

متقاضی می تواند با مراجعه حضوری به مرکز موسسه خیریه یاران مهربان سبز و شرح شرایط و احوال خویش، درخواست پذیرش و تشکیل پرونده نماید. در صورت داشتن شرایط لازم برای عضویت فرم درخواست در اختیار متقاضی قرار می گیرد و پس از تکمیل آن فرم در نوبت بازدید قرار داده می شود.
بعد از انجام بازدید، در صورت تأیید شرایط و استحقاق متقاضی، ایشان به عنوان مددجو تحت پوشش مؤسسه قرار می گیرد و با توجه به شرایط و سطح حمایتی مشخص شده، می تواند از خدمات ارائه شده توسط مؤسسه بهره مند گردد.

شرایط عمومی برای تشکیل پرونده:

- ایرانی بودن و داشتن کد ملی
- نیازمند بودن به تشخیص مددکار سازمان
- عدم حمایت و تحت پوشش قرار داشتن در سایر مؤسسات خیریه
- نداشتن منزل شخصی
- عدم دریافت مستمری ثابت

مدارک لازم برای تشکیل پرونده:

- اصل و کپی شناسنامه متقاضی و اعضاء خانواده
- اصل و کپی کارت ملی متقاضی و اعضاء خانواده
- گواهی فوت و یا کپی طلاق نامه به همراه نامه حزانت فرزندان
- مدارک پزشکی 
- اصل اجاره نامه منزل و یا سند مالکیت منزل مسکونی
- پرینت سه ماهه حساب جاری
- کروکی آدرس منزل و دو شماره تماس در دسترس
- عکس از سرپرست و اولاد زیر 12 سال