شماره حساب بانک ملی: 0109742448009


تاریخچه و نحوه تاسیس

موسسه خیریه یاران مهربان سبز با هدف حمایت از ایتام، کودکان بدسرپرست و بانوان سرپرست خانوار در سال 1393 با شماره 4019 به ثبت رسید. 

ایده اولیه تأسیس یاران مهربان سبز توسط امید مطلب زاده (مؤسس و بنیانگذار یاران مهربان سبز) به واسطه سال ها خدمتگذاری در موسسات خیریه متفاوت و با انگیزه خدمت رسانی بیشتر و بهتر به نیازمندان صورت گرفت.

یاران مهربان سبز از همان ابتدا توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی بانوان سرپرست خانوار و کودکان ایتام را با حفظ کرامت انسانی ایشان سرلوحه راه خود قرار داد و با اتکا به حمایت نیکوکاران و همراهان خیر اندیش خویش در این مسیر گام برداشت.

گزارش عملکرد