شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

[ ایده ها و پیشنهادهای شما ]

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

لطفا ایده ها و پیشنهاد های خود را در جهت بهبود عملکرد شرکت ما مطرح کنید.

برای بهبود خدمات رسانی و بالا بردن کیفیت کاری خود از مشتریان خود بخواهید که ایده ها و پیشنهاد های خود را مطرح کنند.

تصویر پروفایل
انصراف