شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

واحد حسابداری و مالی

واحد مالی و اداری موسسه خیریه یاران مهربان سبز مسئول ثبت و ضبط کلیه عملیات مالی است و رعایت شفافیت، اصل صداقت و امانت از مهم ترین ملاک های این واحد است.

وظایف واحد مالی و حسابداری موسسه خیریه یاران مهربان سبز به شرح ذیل می باشد:

1- ثبت دقیق وجوه و کمکهای دریافتی از خیرین گرامی

2- کلیه وجوه دریافتی بلافاصله ثبت شده و جهت ارائه به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم گیری های لازم اعلام می شود.

3- ثبت کلیه وجوه پرداختی به مددجویان (به صورت موردی و یا مستمر) 

4- ارائه بیلان مالی به اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره

5- تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و ارائه دفاتر قانونی خیریه به اداره دارایی

6- ارائه گزارش مالی ماهیانه و سالیانه به مجمع عمومی و هیئت مدیره

7- نگهداری تمام اسناد مالی