شماره حساب بانک ملی: 0109742448009


 
   واحد مشاوره

موسسه خیریه یاران مهربان سبز همواره از ابتدا تا کنون سعی بر این داشته است که در جهت توانمند سازی، ارتقای روحیه اعتماد به نفس، خودباوری و توان مقابله با مشکلات در مددجویان تحت پوشش، گام های مؤثری از جمله تأسیس واحد مشاوره در مرکز مؤسسه برداشته است.

وظایف واحد مشاوره به شرح ذیل می باشد: