شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

 

یاران مهربان سبز را با کمک شما ساختیم، سبز می ماند اگر شما کنارمان باشید

پیام بنیان گذار و مدیر عامل
موسسه خیریه یاران مهربان سبز

پروردگار بزرگ را شاکرم که در میان روزمرگی ها و دل مشغولی ها فرصت انجام کار نیک و خدمت به همنوعانم را به ما و سایر نیک اندیشان همراهمان داده است. در موسسه خیریه یاران مهربان سبز یادمان می ماند در همین حوالی کودکانی هستند که ابرهای دلتنگی خانه دلشان را پوشانده و در حسرت دست نوازشگر پدرانه ای هستند؛ و مادرانی کنار ما زندگی می کنند که در برابر طوفان های بیرحمانه زندگی تنها ایستاده اند و نیازمند یاری ما هستند. موسسه خیریه یاران مهربان سبز تاکنون با یاری و همراهی سبز همه نیکوکاران عزیز توانسته است اقدامات شایسته ای را در زمینه کمک به زنان و کودکان نیازمند انجام دهد و در آرزوی روزی است که تمام زنان و کودکان سرزمینمان شاد و پر امید زندگی کنند. در این مسیر همواره نیازمند کمک خیراندیشان گرامی هستیم و از اعتماد شما سپاسگذاریم و همراهی شما عزیزان را می ستاییم.

امید مطلب زاده