شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

برگزاری جشن تولد متولدین تیرماه
برگزاری مراسم جشن تولد کودکان عزیز متولد تیرماه تحت پوشش موسسه در مرکز موسسه خیریه یاران مهربان سبز

برگزاری مراسم جشن تولد کودکان عزیز متولد تیرماه تحت پوشش موسسه در مرکز موسسه خیریه یاران مهربان سبز.

توزیع سبد کالای اردیبهشت ماه 1398
با لطف پروردگار متعال و همراهی حامیان گرامی، موسسه خیریه یاران مهربان سبز تعداد ۲۵۰ سبد کالا را در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸