شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

اهدای پک کامل سبد کالا به خانواده های تحت پوشش
مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز در اردیبهشت ماه 1399 مصادف با ماه مبارک رمضان تعداد 300 پک کامل سبد کالا را در میان خانواده های تحت پوشش توزیع نمود.
خبر انتشار سایت
خوشحالیم به اطلاع همراهان و همکاران خود برسانیم، وب سایت جدید موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز منتشر و از این پس در دسترس شماست.