شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

توزیع سبد کالای اردیبهشت ماه 1398
با لطف پروردگار متعال و همراهی حامیان گرامی، موسسه خیریه یاران مهربان سبز تعداد ۲۵۰ سبد کالا را در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

با لطف پروردگار متعال و همراهی حامیان گرامی، موسسه خیریه یاران مهربان سبز تعداد ۲۵۰ سبد کالا را در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با ماه مبارک رمضان، در میان خانواده های تحت پوشش توزیع نمود.با تشکر از همراهی همیشگی شما عزیزان.

"تیم فوتبال مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز"