شماره حساب بانک ملی: 0109742448009


واحد مددکاری

مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای بر پایه ی دانش و مهارت های خاص برای کمک به افراد نیازمند است تا بتوانند نسبت به موقعیت و شرایط خود بینش روشنی پیدا کنند، آن را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و سپس برای تغییر آن تلاش کنند.  واحد مددکاری یکی از مهمترین واحدهای موسسه خیریه یاران مهربان سبز است. هر گونه ارتباط مددجویان عزیز با خیریه از طریق واحد مددکاری و مددکاران صورت می گیرد. از این رو مددکاران خیریه آموزش لازم را می بینند و با فرآیند کارها آشنایی کامل دارند تا بتوانند به درستی خانواده های تحت پوشش را راهنمایی نمایند. کارهای واحد مددکاری به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

الف) تحقیقات

این کار بر دو قسم است. قسمت اول تحقیقات برای تحت پوشش قرار دادن خانواده های معرفی شده و دیگری تحقیقات مجدد برای آگاهی از ادامه نیاز و تأثیر خدمات موسسه بر خانواده ها.  برای آنکه خانواده ای تحت پوشش خیریه قرار گیرد ضروری است نیازمندی او و همچنین نوع نیاز او با آگاهی لازم راستی آزمایی شود. از این رو انجام تحقیقات باید به طور مطمئن و حرفه ای انجام گیرد.

وظایف واحد مددکاری در موسسه خیریه یاران مهربان سبز به شرح ذیل می باشد:

1- جذب مددجو از طرق مختلف (مدارس، مناطق محروم و ...) و ارائه گزارشات جذب

2- پذیرش اولیه و تشکیل پرونده با مدارک اصلی و رونوشت برابر اصل و تصاویر آن ها

3- ارائه کارت های عضویت توسط مددجویان اعم از کمیته امداد و سازمان بهزیستی و انجمن ایتام و ...

4- فراهم نمودن شرایط برای بازدیدهای فردی یا دسته جمعی از منزل مددجویان

5- توجیه مددجویان، مبنی بر رعایت کامل شئونات اسلامی خود و فرزندان

6- توجیه کامل مددجویان در خصوص مدت زمان حمایت و تغییرات در سطوح خدمات رسانی در مدت تحت پوشش

7- ثبت مشکلات مددجویان و تشخیص استحقاق مددجویان طبق قوانین حاکم بر خیریه

8- تشخیص نوع نیازهای مددجویان توسط کارشناس مددکاری و مشخص نمودن سطح حمایت (برقراری مستمری و اجاره بها، سبد کالا، کمک های تحصیلی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، بیمه عمر و ...) پس از تأیید و دستور مدیر عامل موسسه

9- کشف و پیگیری مشکلات مادی و نیازهای فردی و اجتماعی و روحی مددجویان با همکاری واحد فرهنگی و روانشناسی

10- تکمیل پرونده و ارائه خدمات و درج آن در پرونده

11- فراهم نمودن زمینه اشتغال و کاریابی

12- ارائه خدمات نقدی و غیر نقدی از واحد مشارکت های مردمی خیریه در خصوص بهبود وضعیت توانخواهان اعم از درمانی، تحصیلی و لوازم مورد نیاز منزل و غیره و تمهیدات مقدمات تحویل به مددجویان

13- تماس تلفنی با خانواده ها برای حضور در موسسه و دریافت سبد کالا و غذا و نظارت بر توزیع این اقلام

14- معرفی مددجویان تحت پوشش در خصوص دریافت وام

15- تبادلات و مکاتبات با ادارات و کلینیک های تخصصی و .... و رایزنی در راستای ارائه خدمات به صورت رایگان و یا با در نظر گرفتن تخفیف ویژه به مددجویان معرفی شده به این مراکز.

16- برگزاری هفتگی دیدار حامیان با مددجویان

17- پیشنهاد قطع و استمرار خدمات موسسه خیریه به مددجویان به طور مستند