شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

[پیشنهادات کاری ما]

[یک سطر زیر عنوان برای صفحه استخدام نیروی انسانی برای شرکت خود بنویسید.]

 

 • [عنوان سمت شغلی سوم]

  ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19), اصفهان 031 , ایران
  1398-04-30 13:48:36
 • [عنوان سمت شغلی اول]

  ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19), اصفهان 031 , ایران
  1398-04-23 13:03:58
 • [عنوان سمت شغلی دوم]

  ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19), اصفهان 031 , ایران
  1398-04-23 14:56:27