شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

نشان ها

علاوه بر کسب اعتبار از طریق سوال و پاسخ ها، به دلیل مفید بودن، نشان دریافت می کنید. نشان ها در صفحه پروفایل و پست های شما نمایش داده می شوند.

سوالات محبوب 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 150 مشاهده
سوال قابل توجه 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 250 مشاهده
سوال معروف 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 500 مشاهده
سوال معتبر 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 1 کاربر بوده است
سوال مورد علاقه 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 5 کاربر بوده است
سوال ستاره دار 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 25 کاربر بوده است
دانشجو 0 کاربر پاداش داده شده اولین سوال با حداقل یک رأی مثبت پرسیده شده است
سوال خوب 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 4 رأی مثبت گرفته است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 6 رأی مثبت گرفته است
سوال عالی 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 15 رأی مثبت گرفته است
متخصص 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال پرسیده شده و یک پاسخ پذیرفته شده است
معلم 0 کاربر پاداش داده شده اولین بار، 3 رأی مثبت برای یک پاسخ دریافت کرده است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 4 رأی مثبت گرفته است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 6 رأی مثبت گرفته است
پاسخ عالی 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 15 رأی مثبت گرفته است
روشن فکر 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 3 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
گورو 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 15 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
خودآموز 0 کاربر پاداش داده شده سوال خود را حداقل با 4 رأی مثبت پاسخ داده است
نویسنده شرح حال خود 0 کاربر پاداش داده شده تکمیل بیوگرافی خود
نظر دهنده 0 کاربر پاداش داده شده 10 نظر ارسال کرده است
اهل فن 0 کاربر پاداش داده شده 10 پاسخ باقیمانده با نمره 10 و یا بیشتر
نظر دهنده اصلی 0 کاربر پاداش داده شده 100 نظر ارسال کرده است
متخصص طبقه بندی 0 کاربر پاداش داده شده برچسبی را ایجاد کرده که در 15 سوال استفاده شده است
منتقد 0 کاربر پاداش داده شده اولین رأی منفی
منظم 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی مثبت و یا بیشتر حذف کرده است
ویرایشگر 0 کاربر پاداش داده شده اولین ویرایش
پشتیبان 0 کاربر پاداش داده شده اولین رأی مثبت
فشار همتا 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی منفی و یا بیشتر حذف کرده است

اطلاع رسانی کن

درباره تالار گفتگو

تالار گفتگو برای حرفه ای ها و علاقمندان محصولات و خدمات ما می باشد. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید بازاریابی بحث و گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد. پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند و در کنار هم بازاریاب بهتری می شوید. مطالعه دستورالعمل ها