شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

[رویداد فرضی اول]

1398-08-14 10:00 به 1398-08-16 15:00 (Asia/Tehran)

اصفهان, ایران

نوع بلیط
پایان ثبت نام
قیمت
تعداد
نوع بلیط: [رویداد فرضی اول]
[رویداد فرضی اول]
اتمام ثبت نام
نامحدود
قیمت
100,000 تومان 100000.0 IRT
تعداد

شما می‌توانید بلیت های رویداد خود را در سه حالت رایگان، بلیت های پولی و حمایتی تعریف کنید:

با تعریف کردن بلیت های رویدادتان، مشخص کردن ظرفیت و مبلغ آن‌ها می توانید در تمامی ساعات شبانه‌ روز از فروش خود مطلع شوید.

رایگان

 • فروش و بازاریابی تا 2 کاربر
 • مدیریت حساب و فروش
 • بدون سفارشی سازی
 • بدون پشتیبانی

پولی

 • نهایی سازی CRM برای همه
 • دسترسی به همه افزونه ها
 • سفارشی سازی محدود
 • پشتیبانی از ایمیل

حمایتی

 • پشتیبانی و قدرت نامحدود CRM
 • دسترسی به همه افزونه ها
 • سفارشی سازی نامحدود
 • 24x7 پشتیبانی رایگان

مکان

نمایش بر روی نقشه گوگل
موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز, [نام و نام خانوادگی اول]
ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19)
اصفهان 031
ایران
[name@domainname.com]

زمان

از 1398-08-14 10:00
تا 1398-08-16 15:00

برگزارکننده

موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز
34465008-09136266671
info@ymngo.ir

شبکه های اجتماعی

Following content will appear on all events