شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

[رویداد فرضی اول]

1398-01-18 16:00 به 1398-02-05 21:00 (Asia/Tehran)

اصفهان, ایران

ثبت نام در رویداد بسته شد.

مکان

نمایش بر روی نقشه گوگل
موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز, [نام و نام خانوادگی اول]
ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19)
اصفهان 031
ایران
[name@domainname.com]

زمان

از 1398-01-18 16:00
تا 1398-02-05 21:00

برگزارکننده

موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز
34465008-09136266671
info@ymngo.ir

شبکه های اجتماعی

Following content will appear on all events