شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

اهدای پک کامل سبد کالا به خانواده های تحت پوشش در اردیبهشت ماه 1399

1399-03-13 04:30 به 1399-03-14 04:30 (Asia/Tehran)

اصفهان, ایران

نوع بلیط
پایان ثبت نام
قیمت
تعداد
نوع بلیط: ثبت نام
ثبت نام
اتمام ثبت نام
نامحدود
قیمت
رایگان
تعداد
ثبت نام در رویداد هنوز شروع نشده است.

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
 

مکان

نمایش بر روی نقشه گوگل
موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز
ابتدای خیابان کاوه بعد از پل 25 آبان،جنب ایستگاه مترو، نبش کوی ولیعصر (شماره 19)
اصفهان 031
ایران
34465008-09136266671
info@ymngo.ir

زمان

از 1399-03-13 04:30
تا 1399-03-14 04:30

برگزارکننده

موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز
34465008-09136266671
info@ymngo.ir

شبکه های اجتماعی

Following content will appear on all events